12 Eylül 2023 Salı

17. Karaburun Bilim Kongresi yapıldı

 17. Karaburun Bilim Kongresi  7-10 Eylül 2023 tarihlerinde Karaburun'da yapıldı.

Kongre'de akademisyen olan ve akademik yaşamın dışından gelen araştırmacıların çeşitli konularda sunumları oldu. Sunumların dışında katılımcıların katıldığı tartışmalarla sorunların değişik yönlerinin ele alındığı görüldü. Kongre'de izleme fırsatı bulduğumuz bazı oturumların dikkat çekici olduğunu belirtebiliriz. 

Neoliberal kentleşme ve deprem

Depremle ilgili konuların tartışıldığı oturumlarda Savaş Karabulut ile Mualla Cengiz tarafından sunulan Doğal Afetlerin (Depremin) Zaman ve Mekân Bağlamında Toplumsal Bilinç Düzeyiyle Toplumsal Dönüşüme Katkısı başlıklı sunumda kapitalizmin gelişiminde, emek ve sermaye arasındaki sınıfsal çatışma ortamının afetler (özellikle depremler) etkisi değerlendirilmeye çalışıldı. Bu  çalışmada Türkiye’de 1960 yılındaki nüfusun %15’i kentlerde yaşarken, 2023 yılında kentlerde bu oranın %90’a kadar çıktığı, yeni liberalizminde az gelişmiş ülkelerde yapılaşmanın eşitsiz ve çarpık olmasına yol açtığı dikkat çekildi. 

Çocuk işçiliği ve neoliberal politikalar

Kongre'de İrem Koç ve İdil Özkurşun tarafından sunulan Çocuk İstismarının Kapitalist-Emperyalist Sistem İçerisindeki Yerinin İncelenmesi başlıklı sunumda ise kapitalist emperyalist sistemin bugünkü biçiminde, bilhassa neoliberal politikaların uygulanmaya başlanması ile çocuk sömürüsüne dayalı büyük bir pazarın açığa çıktığına dikkat çekildi. Araştırmacılara göre bu dönemde  çocuklukla erişkinlik -üretime katılım- arasında geçen ergenliğe yönelik olarak yeni bir tanımlamanın yapılmasının söz konusu olmuştu. Sunumda bu sürecin çocuk işçiliği, çocuk köleliği, fuhuş ve porno sektörü, organ ticareti vb. birçok alanda çocuk istismarına dayalı büyük bir küresel ekonominin çıktığına dikkat çekildi. 

Siyasal yenilginin nedenleri

Kongre'nin son oturumu ise siyasal öznelerin temsilcilerinin de katıldığı Yeniden devam edebilecek miyiz, nasıl? başlıklı sunum oluşturdu. Oturumda Türkiye'nin güncel sosyal-siyasal gelişmeleri ışığında siyasal öznelerin toplumsal sorunlara çözüm arama durumlarına ilişkin tartışmalar yapıldı. Bu oturumda görüşlerini açıklayan siyasal özne temsilcilerinin durum değerlendirme ve öz eleştiri yaklaşımlarının olduğu görüldü. 

Ancak bu oturumda Türkiye'de 2023 yilinin önemli bir siyasal gelişmesi olarak ortaya çıkan ve yaşamın her alanında etkili olan kriz sürecine rağmen yönetici sınıfların bu sürece yol açan ekonomik/politik programlarını topluma onaylatabilmiş olmasının nedenlerinin sorgulanmaya yanaşılmaması dikkat çekiciydi. Oturumda yapılan konuşmalarda, siyasal özneler tarafından son dönemde durum değerlendirmesi, eleştiri, öz eleştiri, istişare süreçlerini işletilmekle olduğu ancak seçim sürecinin sonuçları açısından krizle sonuçlanmış güncel neo-liberal ekonomik/sosyal programın daha da yoğunlaştırılarak uygulanacak olmasına işaret eden "siyasal yenilgi" durumunun nedenlerini tartışmaya yanaşılmadığı görüldü.

Deniz Akgün 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder