17 Kasım 2023 Cuma

Disk vergide adaleti nasıl talep edecek?

Disk'in vergide adalet talebiyle gerçekleştirdiği yürüyüşte sendikanın başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel'in kolkola girdileri görünüyor. Yürüyüşün hedefini vergi adaletinin sağlanması olduğu açıklanıyor.