3 Şubat 2023 Cuma

Sosyal haklar ve demokratik haklar

Demokrasinin güçlendirilmesi ile sosyal hakların elde edilmesi arasında iki yönlü bir ilişki bulunuyor. Samir Amin demokratik haklar ile sosyal hakların birlikte geliştirilebileceği düşüncesindeydi


Samir Amin'e göre "neoliberal dogmadan kopmadan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak bir yurttaşlar toplumu kurmak olanaklı değildir." Amin'in deyişiyle liberal virüsten yakamız kurtarılmadığı sürece demokrasi sermayenin tek yanlı diktasının arzuladığı bir saçmalığa dönüşür. Amin demokratikleşmenin kapitalizmin mantığı ile çatışmaya girmeden olanaklı olamayacağını belirtmektedir.(1)

Demokratikleşme kapsamında istihdam, güvenceli gelir, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, örgütlenme hakkının tanınması gibi sosyal haklara da değinilmesi gerekir

Anayasal hakların güvence altına alınması, yurttaşların yönetime katılması, hukuk reformu, demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi gibi söylemlerin revaçta olduğu genel seçim öncesi dönemde demokratikleşme söylemlerinin sosyal hakların elde edilmesi süreci ile bir arada ilerleyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerekir. Demokratikleşemeye yönelik hedeflere vurgu yaparken, istihdam, güvenceli gelir, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, örgütlenme ve grev hakkının tanınması, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşabilme gibi sosyal haklara da değinilmesi gerekir. Anti-demokratik uygulamaların temelinde neoliberal politikaları itirazsız şekilde uygulamayı hedefleyen siyasi yönelimlerin yattığını belirtmemiz gerekir.  


Kaynaklar:

1. Samir Amin. Liberal virüs. Yordam kitap, 2014, s: 47-48.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder