9 Şubat 2023 Perşembe

Depremin etkilerini azaltmada toplum katılımının önemi

 Depremlerin etkileriyle başa çıkmada toplum kaynaklarının harekete geçirilmesi önem taşıyor. 

Büyük depremler gibi toplumun başa çıkma olanaklarını zorlayan olağan dışı olaylarda toplum ve yardım görevlileri ayrımını belirgin kılacak tutumlardan kaçınmak uygun olabilir. Deprem zararlarının azaltılması ve ilk müdahale aşamasında toplumun depremin etkileri ile mücadelenin temel aktörlerinden biri olarak ele alınması uygun olabilir. Henüz deprem öncesi dönemde depremle ilgili risklerin ve bu risklerle başa çıkmaya yönelik uygulamaların toplum katılımını içermesi önemlidir. Bunun için deprem planları yapılırken toplumun katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekir. Deprem sırasında gerçekleştirilecek kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına katılımının sağlanabilmesi için de deprem öncesi dönemde gönüllülerin eğitimini sağlamak önem taşımaktadır.

Depreme müdahale aşamasında resmi görevlilerin üstlenmesi gereken rol toplum katılımını sınırlayıcı değil özendirici yönde olmalı

Depreme müdahale aşamasında resmi görevlilerin üstlenmesi gereken rol toplumun katılımını sınırlayıcı değil özendirici yönde olmalıdır. Toplumun katılımına açık kriz yönetim şeklinin depremin mağdurları ve depremin zararlarıyla mücadeleye destek olacak kesimlere ayrımcı olmayacak şekilde yaklaşması önemlidir. Resmi görevlilerin deprem sırasında toplumun farklı kesimlerinden mağdurların gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmaların önemini ayrımcı olmayan dille anması ve özendirmesi beklenir. 


Yogyakarta earthquake (2006), Endonezya

Endonezya'da 2006 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası toplum kaynaklarının başarılı şekilde harekete geçirilmesiyle önemli kazanımlar elde edilmişti. Endonezya örneğinde görüldüğü gibi büyük depremler sırasında afetin olumsuz etkilerini azaltma açısından toplumun kaynaklarının harekete geçirilmesine yönelik tutum önem taşımaktadır. Toplumun kaynaklarının ne şekilde harekete geçirilebileceğinin deprem öncesi yapılan planlamada dikkate alınması gerekir. Toplumun depremden korunma çalışmalarına katılımının sağlanabilmesinin yerleşik demokrasi kültürünün varlığı ile ilişkili olsa gerekir.

Kaynak:

1. Indonesia: Community mobilisation and volunteerism prove effective in Yogyakarta quake relief


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder