28 Kasım 2022 Pazartesi

Gençlerin sorunu; mutsuzluk, geleceksizlik ve seçeneksizlik...

Sosyoloji Mezunları Derneği'nin araştırmasına göre gençlerin %82'si siyasi partilerin Türkiye'nin temel sorunlarını çözemeyeceğini düşünüyor. 


Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER), “Farklı Toplumsal Kesimlerden Gençlerin Aktif Vatandaşlık Algıları ve Politikaya Katılım Mekanizmalarına Bakışı” başlığını taşıyan araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında, 10 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında 18-35 yaş aralığındaki 534’ü kadın ve 533’ü erkek toplam 1067 kişiyle görüşüldü.  

Araştırmanın katılımcılarının yüzde 10’u özel sağlık kuruluşunda, yüzde 10’u nitelikli uzman olarak plazalarda, yüzde 11’i moto-kurye, yüzde 7’si hizmet sektöründe, yüzde 9’u market-mağazalarda, yüzde 8’i depo işçisi, yüzde 12’si ise özel eğitim kurumlarında çalışmaktadır. Yüzde 20’si öğrenci, yüzde 13’ü işsiz gençlerden oluşmaktadır. 


Yaptığınız iş sizi mutlu ediyor mu? (SOMDER araştırması 2022)Araştırmanın sonuçlarına göre çalışma yaşamında yer alan gençlerin yüzde 54'ü çalışma yaşamının kendilerini mutlu etmediğini belirtiyor. Gençlere göre Türkiye'nin en önemli üç sorununu ekonomik sorunlar, adalet ve eğitim sorunları oluşturuyor. Gençlerin yüzde 66,4'ü önümüzdeki yıl yaşam standartlarının daha kötü olacağı beklentisini paylaşıyor. Gençlerin yüzde 90,5'u siyasi partilerin halkın sorunlarını yeterince ifade edemediğini, yüzde 81,6'sı ise var olan siyasi partilerin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini belirtiyor. 


Mevcut siyasi partiler Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? (SOMDER araştırması 2022)


Türkiye bir seçime hazırlanıyor. Çalışma yaşamında yer alan gençlerin önemli sorunları var. Bu sorunların başında ekonomik sorunlar yer alıyor. Herhangi bir işte çalışan gençlerin yarısından çoğu yaptıkları işten mutlu olmadıklarını belirtiyor. Gençlerin üçte ikisi ise sonraki yıl durumlarının kötüleşeceği beklentisini dile getiriyor. En nihayetinde gençlerin büyük çoğunluğu var olan siyasal partilerin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini ifade ediyor. Bu bulgular ülkemizde toplumun sorunlarına yabancılaşma sorunu yaşamayan gerçekçi çözümlere yönelik yeni siyasal açılımların gerekli olduğunu düşündürüyor.

Deniz Akgün


Kaynak: 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder