11 Kasım 2022 Cuma

İşverenler EYT düzenlemesinin nitelikli işgücü kaybına yol açmasından neden endişe ediyor?

Dünya gazetesinin haberine göre işveren temsilcileri emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin nitelikli işgücü kaybına ve küresel rekabette dezavantaja yol açmasından endişe ediyor.


İşveren örgütlerinin temsilcileri EYT düzenlemesinin nitelikli işgücü kaybına yol açabileceği şeklindeki endişelerini dile getirdikleri görülüyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol EYT düzenlemesinin işgücü piyasasındaki dengeler açısından kritik önemde olduğunu, nitelikli iş gücü kaybına yol açabileceğini ve küresel rekabetçiliği etkileyebileceğini ifade ediyor. (1)


TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'a göre EYT düzenlemesi işgücü piyasasındaki dengeler açısından kritik önemde 

Ülkemizdeki emeklilik sistemi kapsamında emeklilere çalıştıkları döneme göre belirgin şekilde daha düşük emeklilik maaşı verilebildiği biliniyor. Artık torun sevmesi gereken ve emeklilik hakkını elde etmiş ileri yaştaki pek çok kişi bu nedenle çalışma yaşamından bir türlü uzaklaşamıyor. Emeklilik hakkını elde etmiş olsalar bile geçim sıkıntısı derdi nedeniyle çalışanların önemli bölümü açısından  açısından emeklilik cazip bir seçenek olarak görülmüyor. Bu durumda emeklilik seçeneği gündeme geldiğinde çalışanların kitlesel olarak çalışma yaşamından ayrılmayı tercih edeceği öngörüsünü destekleyen verilerin neler olduğu soru olarak akıllara geliyor. 

Çalışanların önemlice bir bölümü çalıştığı dönemdeki maaşının yarısı kadar maaş karşılığı emekli olarak çalışma yaşamından ayrılma beklentisi içindeyse, onların bu beklentisini gerçekleştirmeyerek küresel rekabetçilikte başarı nasıl elde edilebilir? 


Emeklilikte yaşa takılan çalışan nüfusun, yaş engeli ortadan kalktıktan sonra daha düşük emekli maaşına razı olarak geçim sıkıntısı bahasına emekliliği tercih edecek olmasının nedenleri nelerdir? Çalışma koşullarının zorluğu mu? Çalışma yaşamında kariyer yapma ve yükselme olanaklarının azlığı mı? Uzun ve yorucu çalışma saatlerinin ardından kendine ve yakınlarına yeterli zamanı ayıramıyor olma durumu mu?  Yoksa bunların hepsi mi? Çalışanların yaptıkları işle ilgili memnuniyet düzeyi yüksekse, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme sonrası neden nitelikli işgücü kaybı ortaya çıksın? Çalışanların önemlice bir bölümü çalıştığı dönemdeki maaşının yarısı kadar maaş karşılığı emekli olarak çalışma yaşamından ayrılma beklentisi içindeyse, onların bu beklentisinin gerçekleşmemesi ile küresel rekabetçilikte başarı nasıl sağlanabilir? 

Kaynak:

1. İşveren de EYT’de formül istiyor, Dünya gazetesi haberi
2. TİSK www.tisk.org.tr


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder