12 Mart 2023 Pazar

Bu iş ilk turda biter mi?

Genel seçimlerde otokratik siyasal eğilimlere karşı mücadelenin geniş liberal ittikaf aracılığıyla ilk turda kazanılması yönündeki tutum ağırlaşan toplumsal sorunların çözümüne yönelik siyasi açılımların üzerini örtüyor.

Liberal siyasal ittifak kapsamında bir araya gelen kesimlerin söylemlerinin barındırdığı sınıfsal farklılıkların göz ardı edilmesi yaklaşımı 19. Yüzyıl'da Alman İdeolojisi kitabında ele alınmıştı. Siyasal farklılıkların temelinde sınıfsal farklılıkların yattığını kabul eden görüşe göre özgürlükleri sınırlayan otokratik eğilimlere karşı mücadelede bir araya gelen farklı sınıfların birbirlerine karşı durumlarını görünmez kılınmaya çalışılması toplumsal mücadelelerin gerçekçi bir ele alınış şeklini oluşturmuyordu.


Alman İdeolojisi'ndeki el yazısı notlar


Alman İdeolojisi kitabına kapitalist toplumun yol açtığı toplumsal sorunların çözümü için 19. Yüzyıl'da otokrasiye karşı mücadelede liberal burjuvaziye alternatif siyasal güçlerin ortaya çıktığı belirtiliyordu. Alman İdeolojisi'nin 1845 - 1846 yılında kaleme alınmasıyla otokrasiye karşı siyasal  mücadelede liberal burjuvazinin öncülüğünde olabileceğine yönelik Alman düşünürlerin ortaya attıkları görüşlerin eleştirisini hedeflemekteydi. Kitap'ta Fransız Devrimi sırasında aristokrasiye karşı mücadele sırasında burjuvazi ile işçi sınıfının konumu şu şekilde değerlendirilmekteydi:  "Fransız burjuvazisi aristokrasinin iktidarını yıktığında, pek çok proletere de, ama yalnızca birer burjuva haline geldikleri ölçüde proletaryanın üstünde bir konum elde etme olanağını yakalamış oldu. Bu yüzden, her yeni sınıf kendi egemenliğini ancak önceki egemen sınıfınkinden daha geniş bir temele dayanarak kurabilir; ama buna karşılık, sonrasında, egemen olmayan sınıftarla yeni egemen olan sınıf arasındaki karşıtlık çok daha keskin ve derinlemesine bir gelişim gösterir." (Agy. s: 54)

Kitabın ileriki sayfalarında ise "bizim bakış açımıza göre, tarihteki tüm çatışmaların kökeninde üretici güçler ile ekonomik ilişki biçimi arasındaki çelişki yatar" (Agy. s:74) denilerek, otokratik siyasal eğilimlere karşı mücadelede çalışan kesimlerin siyasal görüşlerinin liberal burjuvazi ile farklılaşmasına dikkat çekilmekteydi. Bu iş ilk turda bitsin denildiğinde ağırlaşan toplumsal sorunların çözümüne yönelik işçi sınıfı siyasetinin farklılıklarının göz ardı edilmesine yol açılmış olmuyor mu?    

Kaynak:

Alman İdeolojisi. (Die deutsche Ideologie). Evrensel Basım Yayın, İkinci basım, 2013. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder