20 Ocak 2023 Cuma

Motokuryelerin mücadelesi siyasete etki edebilir mi?

Seçim sürecinde siyasi partilerin çalışanların sorunlarına bakışını etkileyebilecek gelişmeleriden birini motokuryelerin hak arama mücadelesi oluşturuyor. 


Türkiye'de işçi statüsünde çalışanları %86'sı herhangi bir sendikaya üye değil. Ancak sendikaya üye olmamaları çalışanların haklarını aramadıkları anlamına gelmiyor. Enflasyon karşısında değer kaybeden ücretlerinin artışı için motokuryeler tarafından etkili eylemler örgütlenebiliyor. Motokuryeler 2023 ocak ayında hakları için yeniden eyleme geçtiler. Yaptıkları eylem ve işveren temsilcileri ile müzakerelerin sonucunda bazı haklarını elde etmeleri olanaklı olabilecek. Bununla birlikte seçim sürecine girilmesine rağmen çalışanların sorunlarının siyasi partilerin gündeminde yeteri kadar yer almadığı görünüyor. Bunda büyük ölçüde siyasi partilerle çalışanlar arasında iletişim kanallarının olmaması ve bu iki yapı arasında sağlıklı bir ilişkinin bulunmaması rol oynuyor. 
Kamu sendikaları ücret pazarlığı için mücadele yoluna gitmedi 

Ocak ayı içinde kamu çalışanlarının ve emeklilerin ücretlerinde yapılacak artışın belirlendiği dönem oldu. Bu dönemde kamu çalışanların ücretlerinde yüzde 30 artış yapılması kararı sonrasında bazı sendikalar grev çağrısı yaptı. Ancak bu grev çağrısı sendikaların bir araya gelerek ortaklaşa verdikleri bir kararın sonucu olmadı. Aralarında sol görüşlü kamu sendikalarının da bulunduğu bir grup sendika yönetimi ise yapılan grev çağrılarına destek vermedi. Sol siyasi grupların etkisi altındaki sendikal yapıların çalışanlara gerçek enflasyonun çok altında ücret artışları ile ilgili olarak diğer sendikalarla birlikte grev yapma çabasına girmemesi, yapılan grev çağrısını desteklememesi ve diğer sendikaların da ortaklaşa bir grevin çalışmasını tercih etmemesi üzerinde düşünmek gerekir. Bu gelişmeler ülkemizde sendikaların çalışanların haklarını savunma amacını hizmet etmedikleri görüşünü desteklemektedir. Kamu sendikalarının yöneticileri siyasi yelpazenin sağ ya da sol tarafında yer almış olsunlar, siyasi partilerin kamu çalışanlarının hakları konusundaki duyarsızlığına ortak olmuş durumdadırlar. 

Sorunların çözümü çalışanların mücadelesinin siyasi yapıları değiştirici, dönüştürücü etki göstermesi ile olanaklı olabilir

Seçim sürecine girildiği şu günlerde sorun siyasi partilerin çalışanları ve toplumun hakları doğrultusunda faaliyet göstermemesi ile sınırlı değildir. Sorunların çözümü çalışanların, var olan sağ ya da sol siyasi siyasi partilerin programlarından birine yönelmesi yoluyla değil çalışanların mücadelesinin siyasi yapıları değiştirici, dönüştürücü etki göstermesi ile olanaklı olabilir. Yapılması gereken motokuryelerin mücadelesini bir siyasi partinin, grubun ya da ittifakın yararına kullanılması değildir. Siyasi parti, grup, sivil toplum örgütü ya da ittifakların motokuryelerin mücadelelerinden etkilenmesi yoluyla çalışanların sorunlarının çözümüne yönelik politikaların oluşturulabilmesi gerekir. Motokuryelerin mücadelesi gerçek, siyasi partilerin ülke sorunlarını ele alanılması açısından kerameti kendinden menkul argümanları ise sanaldır. Varlığımızı belirleyenin fikirlerimiz olduğu düşüncesi yerine fikirlerimizi belirleyenin toplumsal varlığımız olduğu önermesi bunu gerektiriyor olsa gerek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder